Anmälan Regler Info Om oss ICE

In Case Of Emergency


> RÄDDA (Save those in danger) Först de som är i uppenbar fara

> LARMA (Call 112) Brandförsvaret via telefon: 112, Svara på larmoperatörens frågor

> VARNA (Warn others) Övriga som hotas av branden

> SLÄCK (Extinguish) Branden om det bedöms möjligt

> UTRYM (Evacuate) Via närmaste utrymningsväg, beger er till närmaste återsamlingsplats vilket är: Parkeringen.

In Case Of Emergency


> RÄDDA (Save those in danger) Först de som är i uppenbar fara

> LARMA (Call 112) Brandförsvaret via telefon: 112, Svara på larmoperatörens frågor

> VARNA (Warn others) Övriga som hotas av branden

> SLÄCK (Extinguish) Branden om det bedöms möjligt

> UTRYM (Evacuate) Via närmaste utrymningsväg, beger er till närmaste återsamlingsplats vilket är: Parkeringen.